Ljudi su ključ uspešne digitalne transformacije

Open Shift je više od IT ili tehnološkog pitanja. Usvajanje Open Shift platforme za orkestraciju zahteva potpuno restrukturiranje načina na koji radimo i kako isporučujemo usluge našim klijentima.

Mi jako verujemo da je duboko razumevanje i poznavanje OpenShift platforme za orkestraciju kontejnera preduslov da bi projekat digitalne transformacije na kraju mogao da bude uspešan u vašoj kompaniji.

Ubrzajte usvajanje Red Hat tehnologija

Ponuda

Naša ponuda obuhvata kompletan skup usluga: edukaciju, trening, workshop i zvanične sertifikacije, pružajući našim partnerima kompletnu podršku na njihovom razvojnom putu. U nastavku se nalazi listu edukacija i treninga preporučenu od strane proizvođača Red Hat.

Preporučena lista treninga se preporučuje od strane proizvođača za savladavanje tema iz oblasti upravljanja i korišćenja OpenShift Container Platform za pozcije Administrator i Programer.

 ADMINISTRATOR
OpenShift I: Containers & Kubernetess DO180
OpenShift Administration II: Operating a Production Kubernetes Cluster DO280
Red Hat OpenShift Administration IIIDO380
Enterprise Kubernetes Storage with Red Hat OpenShift Data FoundationDO370
  
 PROGRAMER 
OpenShift I: Containers & KubernetesDO180
OpenShift Administration II: Operating a Production Kubernetes Cluster DO280
Building Resilient Microservices with Istio and Red Hat OpenShift Service MeshDO328
Build and Administer APIs with Red Hat 3scale API ManagementAD240
BESPLATNE OBUKE
Containers, Kubernetes and Red Hat OpenShift Technical Overview DO080
Developing Cloud-Native Applications with Microservices ArchitecturesDO092

Preduslovi za pohađanje OCP obuke

Obuka za administratore (ADM), operativne administratore sistema (OPS):

Iskustvo u korišćenju Linux terminala, kucanje komandi operativnog sistema i poznavanje bash skript jezika. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) sertifikacija se preporučuje, ali nije neophodna. Osnovna iskustva sa arhitekturom veb aplikacija i odgovarajućim tehnologijama iz te oblasti. 

Obuka za programere (DEV):

Uspešno završen Red Hat OpenShift I: Containers & Kubernetes (DO180) trening, ili ekvivalentno znanje materijalu iz DO 180 treninga. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) ili veći sertifikat koristan za navigaciju i korišćenje komandne linije, ali nije neophodan.