Moderne kompanije moraju da budu agilna i uvek spremne da brzo rastu. Njihov skup veština mora da bude raznolik i moćan, tako da mogu da izgrade i podrže portfolio aplikacija, usluga i infrastrukture sa najboljom bezbednošću i skalabilnošću.

Verovatno dolazite ovde iz jedne ovakve kompanije gde je vam je potrebno standardizovano, bezbedno, otvoreno rešenje sa ovorenim API-jem, gde je softver razvijen u obliku visoko modularnih – fino granuliranih mikro-servisa primenjenih u predvidljivom, kontejnerskom okruženju – spremno za rast i razvoj poslovanja .

Nudimo naše usluge kao potpuni IT inženjerski partner – ili možemo da radimo sa vašim internim timovima da bismo im obezbedili alate, veštine i kapacitete za postizanje vaših specifičnih ciljeva.

Implementacije

Savetujemo vam najbolju strategiju i pristup implementaciji, držeći fokus vašeg budućeg širenja poslovanja. Zajedno planiramo, razvijamo i primenjujemo vašu serversku i mrežnu infrastrukturu, i postavljamo sisteme za praćenje kako bismo vam pomogli da održite zadovoljavajući nivo usluge i efikasno skalirate svoje sisteme čak i u vremenima najvećeg rasta.

Od samog početka prenosimo znanje na vaš tim (svi nivoi i uloge), sa perspektivom da će vaša organizacija sama moći da održava i razvija vašu platformu.

Konsalting

Kompanije koje ili eksternalizuju svoj potpuni razvoj rešenja, ili samo treba da sustignu trenutna rešenja sa najboljim učinkom, pronađu sigurno utočište kod naših konsultanta. Volimo da preuzimamo nove izazove i ponovo razmišljamo o svim vašim budućim scenarijima kako bismo predvideli vaše buduće potrebe i mogućnosti.

Optimizujemo finansijske troškove, dok gradimo vašu buduću platformu imajući na umu proširivost, skalabilnost i modularnost.

Edukacija

Verujemo da su ljudi – zaposleni, studenti, pa čak i entuzijasti u zajednici oko svakog proizvoda ili usluge – najvrednija imovina te organizacije. Veštine i znanja koja su stekli i posedovali ovi pojedinci direktno se pretvaraju u sopstveni uspeh, ali i poslovni uspeh organizacije u kojoj učestvuju.

Naši visoko obučeni treneri sa iskustvom na terenu pružaju obuku i ispite sertifikovane od strane dobavljača za Red Hat, Suse, Zimbra i EnterpriseDB sertifikaciju.

Transfer znanja

Naš i vaš uspeh zavisi od dubokog i sveobuhvatnog znanja u različitim segmentima IT planiranja, analize, implementacije i održavanja.

Ponosni smo na brojne sertifikate koje imaju članovi našeg tima. Većina njih su takođe sertifikovani treneri, koji novim generacijama i svim našim klijentima pružaju obuku zasnovanu na znanju i iskustvu.

Specijalizovane usluge

Za kompanije sa specifičnim potrebama, naš tim pruža skup specijalizovanih, nišnih usluga po zahtevu, u rasponu od bezbednosnih revizija i analiza do brzih migracija, kontejnerizacije usluga, nadogradnje skladištenja podataka, SSO integracija i drugih specifičnih zadataka. Kao izuzetno vredni edukatori, imamo mogućnost da prenesemo svo naše znanje na vaš tim, ili ga jednostavno iskoristimo za izgradnju vaše sledeće poslovne platforme